Latihan & Perkhidmatan

Halal Coaching & Consultation

Kami menawarkan perkhidmatan latihan, coaching dan perundingan untuk pengusaha makanan yang berminat untuk memohon Pensijilan Halal Malaysia.

Halal Awareness Training

Seperti yang dinyatakan dalam Manual Prosedur Persijilan Halal Malaysia (Domestik) 2020 di mana premis yang mempunyai Pensijilan Halal wajib memastikan setiap pekerja menerima latihan berkaitan halal.

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

HACCP merupakan program keselamatan makanan yang pro-aktif, sistematik & mengutamakan langkah pencegahan. Skim HACCP diwujudkan untuk memberi pengiktirafan rasmi kepada premis makanan yang berjaya
mengamalkan dan mengekalkan sistem HACCP bagi produk makanan mereka.

Suntikan Anti Typhoid

Suntikan vaksin anti typhoid yang diwajibkan kepada setiap pengendali makanan yang terlibat dalam semua aspek penyediaan dan penyimpanan makanan.

Good Manufacturing Practice

Good Manufacturing Practice (GMP) diwujudkan bagi memberi pengiktirafan
rasmi kepada industri yang mengamalkan elemen-elemen GMP sekaligus
memenuhi kehendak-kehendak keselamatan makanan dan kehendak
pengguna

Halal Awareness Training

Seperti yang di nyatakan dalam Manual Prosedur Persijilan Halal Malaysia (Domestik) 2020 di mana premis yang mempunyai Pensijilan Halal wajib memastikan setiap pekerja menerima latihan berkaitan halal.

0
    0
    Tempahan Kursus
    Anda Tidak Membuat Sebarang Tempahan Kursus
    Scroll to Top