Kami berikan solusi kepada anda!

United Academy PLT ditubuhkan untuk memberikan perkhidmatan latihan dan perundingan berkaitan keselamatan makanan dan halal dalam industri makanan.

Apa yang kami tawarkan?

KEPADA PELANGGAN

Di United Academy, kami percaya makanan yang selamat bermula daripada pengendali makanan yang terlatih dan menjadi keutamaan kami untuk memperkasakan pelanggan kami dengan pengetahuan terkini berkaitan keselamatan, kualiti makanan dan pengurusan halal untuk membantu mereka mengembangkan perniagaan.

"Kami yakin akan pentingnya memberikan sokongan yang berterusan kepada pelanggan dengan perkhidmatan yang berkualiti, konsisten dan sentiasa bekerjasama rapat dengan pelanggan untuk menambah baik mutu perkhidmatan. "

Signature Image
PN. Farahiyah Khadijah ambri

Founder & CEO United Academy

Kursus pengendalian makanan

Mengapa Anda Patut Menyertai Kursus ini Di UNITED ACADEMY?

Kursus wajib dari KKM

Kursus pengendalian makanan merupakan kursus wajib daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk semua pengendali makanan yang terlibat dalam semua aspek penyediaan dan penyimpanan makanan.

Boleh Dikenakan Denda / Penjara

Berdasarkan Peraturan Kebersihan Makanan 2009, kegagalan menghadiri kursus pengendalian makanan boleh menyebabkan pengendali makanan/majikan dikenakan hukuman penjara maksima 2 tahun atau didenda maksimum RM10,000.

Pengiktirafan Profesional

United Academy merupakan Sekolah Latihan Pengendali Makanan yang diiktiraf Kementerian Kesihatan Malaysia.

Testimoni

Kursus Pengendali Makanan

Penilaian Pelanggan

Scroll to Top