Perkhidmatan

Terdapat pelbagai pilihan kursus & perkhidmatan yang kami tawarkan untuk anda.

Program Yang Ditawarkan

Perkhidmatan & Kursus

Pelbagai kursus ditawarkan oleh UNITED ACADEMY secara fizikal mahupun online bagi memenuhi permintaan dan keperluan semasa terutamanya ketika waktu Pandemik COVID-19 ini.

Kursus Pengendalian Makanan

Kursus Pengendalian Makanan

Kursus wajib daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk semua pengendali makanan yang terlibat dalam semua aspek penyediaan dan penyimpanan makanan.

Kegagalan menghadiri kursus pengendalian makanan boleh menyebabkan pengendali makanan/majikan dikenakan hukuman penjara maksima 2 tahun atau didenda maksimum RM10,000.

Halal Awareness Training

Seperti yang dinyatakan dalam Manual Prosedur Persijilan Halal Malaysia (Domestik) 2020 di mana premis yang mempunyai Pensijilan Halal wajib memastikan setiap pekerja menerima latihan berkaitan halal.

MAKLUMAT LANJUT »

Good Manufacturing Practice

Good Manufacturing Practice (GMP) diwujudkan bagi memberi pengiktirafan
rasmi kepada industri yang mengamalkan elemen-elemen GMP sekaligus
memenuhi kehendak-kehendak keselamatan makanan dan kehendak
pengguna

MAKLUMAT LANJUT »

Halal Awareness Training

Seperti yang di nyatakan dalam Manual Prosedur Persijilan Halal Malaysia (Domestik) 2020 di mana premis yang mempunyai Pensijilan Halal wajib memastikan setiap pekerja menerima latihan berkaitan halal.

MAKLUMAT LANJUT »
Scroll to Top