Mengenai Kami

United Academy PLT ditubuhkan untuk memberikan perkhidmatan latihan dan perundingan berkaitan keselamatan makanan dan halal dalam industri makanan.

Apa Yang Kami Percaya?

Di United Academy, kami percaya makanan yang selamat bermula daripada pengendali makanan yang terlatih dan menjadi keutamaan kami untuk memperkasakan pelanggan kami dengan pengetahuan terkini berkaitan keselamatan, kualiti makanan dan pengurusan halal untuk membantu mereka mengembangkan perniagaan.

Kursus Online

Perkhidmatan Yang Berkualiti & Konsisten

Kami yakin akan pentingnya memberikan sokongan yang berterusan kepada pelanggan dengan perkhidmatan yang berkualiti, konsisten dan sentiasa bekerjasama rapat dengan pelanggan untuk menambah baik mutu perkhidmatan.

Pn Farahiyah Khadijah Ambri
Founder & CEO United Academy
Hala Tuju

Nilai & Prinsip

"Kami yakin akan pentingnya memberikan sokongan yang berterusan kepada pelanggan kami.."

Dengan perkhidmatan yang berkualiti dan konsisten, kami sentiasa akan dapat bekerjasama rapat dengan pelanggan untuk menambah baik mutu perkhidmatan. 

Kami berpegang kepada 5 nilai utama kami dalam menjalankan kursus-kursus yang dianjurkan supaya kami dapat memberikan yang terbaik kepada pelanggan kami.

Integriti

Kami percaya integriti adalah nadi kepada setiap pekerja dan syarikat.

Kejujuran

Kami percaya kejujuran adalah elemen utama dalam sistem kerja kami.

Kerja Berpasukan

Kami percaya kerja berpasukan memperkasakan kekuatan individu.

Hormat

Kami percaya nilai hormat menghormati dan menghargai sumbangan antara satu sama lain.

Akauntabiliti

Kami percaya kepada kebertanggungjawaban dalam tindakan kami dan sentiasa berusaha sebaik mungkin.

Scroll to Top