Galeri

Pelbagai inisiatif dan program telah dijalankan oleh UNITED ACADEMY PLT.

Gambar-Gambar Kursus Yang Dijalankan

United Academy PLT ditubuhkan untuk memberikan perkhidmatan kursus pengendalian makanan dan perundingan berkaitan keselamatan makanan dan halal dalam industri makanan.

Scroll to Top